CES Unveiled Prague Speakers

Kelly Adams-SmithKelly Adams-Smith

Deputy Chief of Mission, Embassy Prague

Kelly Adams-Smith, a career diplomat in the senior Foreign Service at the Department of State, took up her duties as Embassy Prague's Deputy Chief of Mission in August 2016. In that capacity, she assists the ambassador in managing the bilateral relationship between the United States and the Czech Republic, oversees all operations of the U.S. Mission, represents the United States at official events, and serves as Chargé d'Affaires in the ambassador's absence.

Before arriving in Prague, Ms. Adams-Smith served as economic counselor at the U.S. Embassy in London. From 2011 to 2013, she served as deputy executive secretary of the White House National Security Council. Her previous diplomatic postings include Bulgaria, Estonia and Russia and assignments at the Department of State headquarters in Washington, D.C.

A New Jersey native, Ms. Adams-Smith entered the Foreign Service after earning undergraduate and graduate degrees from The American University in Washington, D.C., and Harvard University and serving as a Presidential Management Fellow at the U.S. Department of Commerce. She and her husband, Steve, also a foreign service officer, have two children.


Zástupkyně velvyslance

Kelly Adams-Smith, kariérní diplomatka Ministerstva zahraničních věcí USA, se ujala své funkce na Velvyslanectví USA v Praze v srpnu 2016. Jako zástupkyně velvyslance pomáhá s agendou bilaterálních česko-amerických vztahů, má dohled nad celkovým provozem velvyslanectví, zastupuje Spojené státy při oficiálních příležitostech a zastává funkci chargé d’affaires v době nepřítomnosti velvyslance.

Před příchodem do Prahy zastávala paní Kelly Adams-Smith funkci ekonomický rada na Velvyslanectví USA v Londýně. V letech 2011-2013 byla zástupkyní ředitele Rady pro národní bezpečnost Bílého domu. Jako diplomatka působila v Bulharsku, Estonsku, Rusku a na Ministerstvu zahraničí USA ve Washingtonu DC.

Kelly Adams-Smith pochází s New Jersey a je absolventkou American University ve Washingtonu DC a Harvardovy univerzity. Se svým manželem, který je také diplomatem, vychovávají dvě děti.

Jan MladekJan Mládek

Minister of Industry and Trade of the Czech Republic

Minister of Industry and Trade Jan Mládek, who graduated from the University of Economics in Prague, was appointed to head the MIT in January 2014.

After completing his postgraduate studies at the Prognostics Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, Jan Mládek kept in touch with the academic backgrounds in the field of economics. In the years 1994 to 1998, he served as Director of the Czech Institute of Applied Economics. Since 1998, he began gaining political experience when serving as Deputy Vice Prime Minister for Economic Policy and a year later as the First Deputy Minister of Finance.

In the years 1999 to 2001, Jan Mládek was the Vice-Governor of the International Monetary Fund for the Czech Republic in Washington, D. C., and in the following year, he returned to the political environment as a Member of the Parliament. In 2005, he was appointed the Minister of Agriculture. From 2006 to 2013, he served again as Director of the Czech Institute of Applied Economics.


Ministr průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, byl do čela MPO jmenován v lednu 2014.

Po vědecké aspirantuře v Prognostickém ústavu Československé akademie věd zůstal Jan Mládek v kontaktu s akademickým prostředím ekonomie. V následujících letech 1994 – 1998 zastával funkci ředitele Českého Institutu Aplikované Ekonomie. Politické zkušenosti nabýval od roku 1998, kdy zastával funkci náměstka místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku a další rok se stal 1. náměstkem ministra financí. V letech 1999 - 2001 byl Jan Mládek viceguvernérem Mezinárodního měnového fondu pro ČR, Washington D. C. a v dalším roce se jako poslanec vrátil do politického prostředí. V roce 2005 se stal ministrem zemědělství. Od roku 2006 až do roku 2013 zastával opět funkci ředitele Českého Institutu Aplikované Ekonomie.